>> Generalforsamling 2017

>> Indkaldelse

Kære Alle.

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 1/3 2017 kl. 19.00 i den store sal på 1. sal på Brønderslev Bibliotek.

Vi håber, rigtigt mange vil møde op. Det er jeres klub, så det er jer, der bestemmer.

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg at dirigent.

2. Formandens beretning over det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse at årets kontingent.

    a) Forslag uændret kontingent

5. Indkomne forslag.

    a) Lidt om Tri.

    b) Ungdomsafdelingen. Ved Peter Guldborg

    c) Sommercup orienterer v/Peter Guldborg

    d) Markedsløb og frivillige v/Peter Guldborg

    e) Holdkaptajner. Dem vil vi gerne have mere I spil.

6. Valg at bestyrelse, suppleanter og revisor.

    a) På valg er:

        i) John Lundgaard Pedersen – (Kasserer) Genopstiller ikke

        ii) Peter Guldborg. (Formand) Genopstiller ikke.

        iii) Peter Larsen Genopstiler som suppleant.

        iiii) Jakob Libak. Genopstiller.

        iiiii) Rene Mørk Sand. Ikke på valg.

7. Valg af Markedsløbsudvalg

    a) På valg er:

        i) Michael Kent Jensen, Ønsker ikke at fortsætte. 

        ii) Peter Larsen. Er på valg hvert år.

        iii) Simon: På valg.

        iiii) Sille: 

 8. Eventuelt.

Bestyrelsen vil gerne åbne op for en dialog om, hvordan I som medlemmer ser klubbens i de næste par år, så vi sammen kan sætte en retning alle støtter op om.

Her et par emner til at starte diskussionen.
- Træningstider. Holder vi fast eller skal de ændres?
- Eventudvalg. Kan vi blive bedre til at ses?
- Hvad er medlemmers forventning til klubben og bestyrelsen?
- Socialt samvær. Hvordan styrker vi dette?
- Juleafslutning - evt. med påhæng
- Længere ture - evt. med en overnatning. Lang weekend.
- Skagen
- Silkeborg
- Andet. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Stemmeret har de medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Vi håber på at se jer alle!

Med sportslig hilsen
 
Brønderslev Motions Cykelklub
Bestyrelsen


>> Referat BMC generalforsamling 1. marts 2017

>> Velkomst:
Formand Peter Guldborg

>> Dirigent 
Peter Larsen valgt til dirigent. Peter Larsen konstaterede lovligt indkaldt generalforsamling med beslutningskompetence.

>> Formandens beretning:
Formanden gennemgik året. Gennemgang godkendt af medlemmer.

Klik her for at læse formandens beretning.

>> Regnskab:
John Lundgaard gennemgik 2016 regnskab.
Dette blev godkendt af medlemmerne såvel som af bestyrelsen.

>> Kontingent:
Kontingentet fortsætter som hidtil : 100 kr. junior, 200 kr. senior og 300 kr. for et familie medlemskab.

>> Triklubben:
- Der sker ikke det helt store lige nu. Svømning er der gang i, og med efterfølgende løb, så det lugter lidt af Tri.

>> Ungdom:
- Det er meget tyndt med junior-ryttere. Michael har valgt at stoppe som træner. Klubben og bestyrelsen takker for en stor indsats.
Spørgsmål: Hvardan får vi fat på flere unge?

>> Sommercuppen:
- Se formandes årsberetning

>> Markedsløbet:
-  
En opfordring til alle I klubben til at tilmelde sig som hjælpere. Det er vigtigt. Uden frivillige, intet markedsløb!

>> Holdkaptajner 
- Klubben vil gerne have holdkaptajnerne 
mere i spil. Det er tanken, at der bliver kaldt ind til et separat møde.

>> Indkommene forslag:
-  Forslag fra Jens Christensen: 
Brug af midler til støtte for en bredere gruppe medlemmer.
Det foreslås, at klubben i højere grad bruger midler til aktiviteter, som har en bred målgruppe som sigte. Dette kunne f.eks. være tilskud til startgebyr i motionscykelløb, tilskud til tøj, fællesture for alle - evt. med frokost etc. Det kunne også være tilrettelagt træning på forskellige niveauer, hvor træneren får en form for godtgørelse for arbejdet.
Peter Guldborg: Der bliver givet tilskud til udvalgte løb bestemt af bestyrelsen. Der bliver givet tilskud til klubtøj. Indtægter bruges til at holde kontingentet symbolsk lavt.
Den nye bestyrelse noterer sig forslaget.

- Forslag fra Jens Christensen: Klubben mangler fungerende tilbud til den svageste gruppe motionscyklister.
I år 2016 har det svageste fungerende hold været hold fire, som har kørt med en gennemsnitsfart på ca 28 km/t. Der mangler således et fungerende tilbud til nye, gamle, tunge og svage motionister.
Det foreslås, at klubben skaber en organisering af og omkring hold 5, der sikrer, at det bliver et fungerende tilbud til dem, som ikke har benene til at følge de øvrige.
Peter Guldborg: En tilbagevendende diskussion som igen I år tog lidt tid. Der er ikke rigtigt en løsning ud over at møde op til træning og respektere hinanden. Bestyrelsen vil ikke lege politi; men den har en forventning om, at det må kunne løses på de forskellige hold.
Den nye bestyrelse noterer sig forslaget.

>> Valg til bestyrelsen:
Den nye bestyrelse består i dag af:
-  - formand
- Jacob Libak Hansen - næstformand
-  - kasserer  
- Rene Mørk Sand
- Lasse Villadsen (ny)
- Allan Mariegaard (ny)
- Peter Larsen - suppleant
- Jonna Grønborg Pedersen (ny)
Bestyrelsen samles kort tid efter generalforsamling for konstituering.

>>Revisor
- Niels Jørgen Tveden

>>Webmaster
- Jens Nielsen (ny)

>> Markedsudvalget:
Markedsudvalget består idag af.
- Peter Larsen
- Simon Nielsen
- Sille Rye (hjælper kun hvis hun har mulighed for det)
- Michael Kent Jensen (hjælper i begrænset omfang)

På trods af tydelig opfordring til at bistå med hjælp til Markedsløbs-udvalget var der INGEN, som ønskede at træde ind i udvalget.
Markedsløbet vil således muligvis blive reduceret i omfang ogindsats, hvis ikke der er et ellerm flere medlemmer, der vælger at tiltræde udvalget efterfølgende.

OPFORDRING: Kontakt Peter Larsen såfremt du kunne tænke dig at bistå klubben og Markedsløbs-udvalget med en hjælpende hånd i planlægningsfasen. På forhånd tak.

>> Eventuelt:
Vi i bestyrelsen vil gerne åbne op for en dialog om, hvordan I som medlemmer ser klubben i de næste par år, så vi sammen kan sætte en retning, alle støtter op om.

Her et par emner til at starte diskussionen.
- Træningstider. Holder vi fast eller skal de ændres?
- Eventudvalg. Kan vi blive bedre til at ses?
- Hvad er medlemmers forventning til klubben og bestyrelsen?
- Socialt samvær. Hvordan styrker vi dette?
- Juleafslutning - evt. med påhæng. 
- Længere ture - evt. med en overnatning. Lang weekend.
- Skagen
- Silkeborg

Ovenstående skabte en god snak og debat, og gjorde det tydeligt at det ikke er helt let at blive enige.
Forslag som:
- Tur til Holland
- Flere træningsdage: Tirsdag, torsdag og søndag.
Der kommer en mail ud med spørgsmål.

Opfordringen fra bestyrelsen er at medlemmerne sender eventuelle forslag til bestyrelsen. 
Der kan mailes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Det er jeres klub, så vær med til at præge den.

Referat er godkendt af Peter Larsen (dirigent)